O NÁS

Ekologické zemědělství je hospodaření s kladným vztahem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti, přispívá k péči a zachování životního prostředí. Jeho hlavním cílem je produkce zdravých potravin v souladu s přírodou.

Biopark s.r.o.

je obchodní a zpracovatelskou firmou zajišťující pro ekologické zemědělce odbyt a finalizaci zemědělských produktů. Patří dnes k největším dodavatelům českých biopotravin do prodejen zdravé výživy i obchodních řetězců v České republice a na Slovensku. Biopark dodává na trh výrobky, u kterých se podařilo dodržet produkční vertikálu od orné půdy, luk a pastvin až po zpracování a naplnila tak doslova koncept „od vidlí po vidličku“, který podléhá certifikaci dle standardů ekologického zemědělství a jehož hlavní výhodou je další zdokonalení kontroly kvality a přímé komunikace mezi spotřebitelem a farmářem.

V projektu biohovězího je zapojeno několik desítek českých farem. Jedná se o ekofarmy z podhorských oblastí, které chovem dobytka na loukách a pastvinách naprosto vyhoví těm nejnáročnějším požadavkům ekologického zemědělství. Některé z těchto biofarem produkují i biojehněčí, biokuřecí a biomléko.

Dlouhodobou strategií Bioparku je produkce autentických potravin s vyšší přidanou hodnotou - biopotravin, které nebudou jen exkluzivní položkou na jídelníčku.


V rámci strategie „Biopotraviny pro všechny“ se společnost dlouhodobě snaží o zlepšení finanční a lokální dostupnosti potravin z ekologického zemědělství. Důkazem je především úspěch biohovězího a biokuřecího, které dnes, stejně jako biojehněčí, nabízí hned několik maloobchodních řetězců (Ahold, Billa, Globus, Kaufland, Makro, Tesco).

skot

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ ZNAMENÁ:

  • zdravé a přírodní potraviny
  • rozumné hospodaření s využitím biologických koloběhů bez chemických přípravků
  • ochranu přírody a údržbu krajiny
  • přirozený chov zvířat, ekologická krmiva pro daný druh
  • produkci a zpracování potravin bez použití genových manipulací
  • maximální ochranu spotřebitele bedlivou a objektivní kontrolu produktů od pole až na stůl
  • biopotraviny prosté nákaz BSE a kontaminace dioxiny

CERTIFIKACE BIOPOTRAVIN

Pěstování, chov, skladování, zpracování a balení - celý proces produkce biopotravin je přísně kontrolován podle zákona o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb., který odpovídá přísným mezinárodním požadavkům a Nařízení komise ES č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Označení biopotraviny je jednotné v celé České republice a přiděluje ho každoročně na základě nezávislé kontroly např. KEZ o.p.s. Pravost biopotraviny je garantována certifikátem a ochrannou známkou pro produkty z kontrolovaného ekologického zemědělství.